top of page

East Side House Settlement

Kiwi Academy Pwogram Apre-Lekòl

Lendi-Vandredi

2:30-5:30pm

*Plis detay ap vini Otòn sa a

Klas 1-5 yo envite pou yo rantre nan Pwogram Leson patikilye Kiwi Academy. Benefis apre lekòl yo enkli:

 • Sipò pou devwa lakay

 • Ogmantasyon pousantaj prezans

 • Ogmantasyon nòt tès yo

 • Amelyore ladrès sosyal

 • Bati konfyans

Klas yo ofri yo pral:

 • Atizay

 • Teyat

 • Èd Devwa

 • Klib liv

 • Hydroponics/STEM

 • Espò

 • Chanjman Kominote/Acktif

bottom of page